Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski - Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Strona www: www.uni.lodz.pl/
Funkcja: Rektor

Prof. Różalski ma 64 lata, jest specjalistą w zakresie mikrobiologii, immunochemii i immunobiologii bakterii. Związany z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska. Teraz pełni obowiązki dwóch prorektorów- nieprzerwanie od 2008 r. prorektora ds. nauki, a od 2014 r. także prorektora do spraw studenckich. Jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Na konferencji prasowej 18 marca Rektor - elekt powiedział m. in. że jednym z głównych punktów jego programu jest działanie na rzecz utrwalenia wysokiej pozycji Uniwersytetu Łódzkiego wśród polskich uczelni wyższych oraz podnoszenie rangi łódzkiej uczelni na arenie międzynarodowej. - Zależy mi bardzo na tym aby rozwijała się cała Łódź Akademicka. Aby nasze środowisko było coraz bardziej zintegrowane i coraz bardziej współpracowało także z otoczeniem. Mam tu na myśli zarówno instytucje rządowe, samorządowe jak i pracodawców. Chodzi mi także o istotne współuczestnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji wydarzeń kulturalnych. Będę dążył do tego aby Uniwersytet Łódzki stał się uczelnią naukowo-dydaktyczną a w przyszłości badawczą. - Podkreślam - mówił także prof. Różalski - że na Uniwersytecie Łódzkim będziemy wspierać humanistykę. Będziemy promować kierunki humanistyczne. Wspierać kadrę humanistów. Osobiście nie podoba mi się bardzo określenie "odrodzenie humanistyki" ponieważ uważam, że humanistyka nigdy nie umarła i Uniwersytet Łódzki to udowadnia realizując swoją misję.

W najbliższym czasie Rektor - elekt będzie kompletował skład kolegium rektorskiego. Kandydatami prof. Antoniego Różalskiego na prorektorów UŁ są: prof. Elżbieta Żądzińska (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) jako prorektor ds. nauki, prof. Paweł Starosta (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) jako prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej, prof. Sławomir Cieślak (Wydział Prawa i Administracji) jako prorektor ds. kształcenia, prof. Grzegorz Urbanek (Wydział Zarządzania) jako prorektor ds. ekonomicznych i prof. Tomasz Cieślak (Wydział Filologiczny) jako prorektor ds. studenckich. Na zgłoszenie tych kandydatur do Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor - elekt ma czas do 30 marca. Wybory nowych prorektorów Uniwersytetu Łódzkiego odbędą się 8 kwietnia. Nowe władze zaczną zarządzać uczelnią od września.


Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Dar Młodzieży
Polityka Prywatności