dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum Prorektor ds. Studenckich Akademii Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie)

tel. 123 999 502Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni - 6
miniatura
Polityka Prywatności