Dr Andrzej Rozmus - Prorektor ds. Nauczania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z tematyki związanej ze szkolnictwem wyższym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: socjologii edukacji, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad "Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020" kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010 -2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie. W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Twórca współpracujący z Polskim Radiem. W wolnych chwilach gra w tenisa ziemnego i pływa; entuzjasta TRX i polskiej fantastyki.


Przegląd uczelni
SWPS_220_uni.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności