Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab., prof. PAN, prof. WWSH, Jerzy Snopek - Prorektor ds. naukowych, dydaktycznych i studenckich Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława PrusaPrzegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
boks_220_pl.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności