Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Czesław Pietras Prorektor ds. Studiów Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.


Przegląd uczelni
w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
boks_220_pl.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności