Prof. dr hab. Janusz Sondel - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, laureat nagrody Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w 1999 roku, wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego - specjalista z zakresu prawa rzymskiego.


Przegląd uczelni
boks_dni_otwarte.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Piotr Wnuk
miniatura
Polityka Prywatności