Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Arkadiusz Wołoszyn - Prorektor ds. organizacji i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie WielkopolskimPrzegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 9
miniatura https://jesion.studentnews.eu/img/uczelnie/a602/g/p3864.jpg
Polityka Prywatności