Prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski - Prorektor ds. nauki Elbląskiej Uczelnii Humanistyczno-Ekonomicznej

Specjalizuje się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku. Zajmuje się też historią Pomorza, dziejami ruchu kaszubsko - pomorskiego i stosunkami polsko - niemieckimi.
Autor kilkunastu książek i ponad 200 artykułów, m.in. "Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu". Wydawca tomów wspomnień, autor lub współautor oraz redaktor monografii miast i wsi pomorskich.

Jego credo życiowe brzmi: Tylko nauką i pracą narody się bogacą.

Jest bibliofilem, wolny czas najchętniej spędza z dobrą książką. Interesuje się sztuką ludową. Jego pasją są też poszukiwania źródłowe w terenie.


Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura architektura
miniatura Przy wejściu
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 03
Polityka Prywatności