Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr hab. inż. Lech Tomawski - Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno - Medycznej w Chorzowie

Dr hab. inż. Lech Tomawski, prof. Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z dziedziny teorii obwodów. Opracował elektroniczne analogi pojemności sterowane sygnałami cyfrowymi, elektroniczne analogi ujemnych rezystancji i konduktancji II rzędu, elektroniczne analogi ujemnych pojemności i indukcyjności III rzędu oraz grupę mostków rezonansowych z dwójnikami o ujemnych immitancjach II i III rzędu. Pracę zawodową rozpoczął w 1963 roku w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1965-70 pracował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy, a następnie do października roku 2009 w Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych i artykułów konferencyjnych, w tym 6 patentów. W 1969 r. nagrodzony II Zespołową Nagrodą NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”, a w roku 1980 Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki za opracowania patentowe.
W roku 1990 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta R P, a w roku 1998 nagrodzony dwukrotnie przez miesięcznik Electronics World i firmę PICO z Cambridge za najlepszy artykuł miesiąca  a jednocześnie półrocza (pozycja 3 w wykazie wybranych publikacji ).
Licencja krótkofalarska SQ9ANG, hobby – narty,


Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
Polityka Prywatności