Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik - Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym. Autor kilkudziesięciu publikacji zwartych oraz kilkaset artykułów i referatów naukowych. Koordynator lub kierownik dużych projektów i konferencji naukowo - badawczych, w tym projektów i konferencji międzynarodowych. Ekspert z zakresu przygotowania i wdrażania strategii rozwoju oraz programów operacyjnych.

Wiceprzewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach oraz członek Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Konsultant i doradca samorządów terytorialnych oraz organizacji gospodarczych.


Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
SWPS_220_uni.jpg
PUM_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności