Dr inż. Arkadiusz Tofil - Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa w Chełmie

Dr inż. absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych”. Autor lub współautor 9 publikacji związanych z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego.


Przegląd uczelni
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
WSPA_online_220.png
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura KWSPZ - 8
miniatura SGGW - Perugia
Polityka Prywatności