Dr Beata Fałda - Prorektor ds. studiów i nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa w Chełmie

Dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Redaktor techniczny dwóch wydawnictw pokonferencyjnych.


Przegląd uczelni
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uczelnia - patio
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności