Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr hab. inż. Edmund Cibis - Prorektor ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Strona www: www.ue.wroc.pl/
Funkcja: Prorektor
Archiwum: aktualne

Tel. (71) 36 80 173

Kontakt email: edmund.cibis@ue.wroc.pl

Edmund Cibis ur. w 1955, Naczęsławicach;
Studia ukończył w 1980 r. na  Politechnice Wrocławskiej, absolwent matematyki stosowanej; doktorat: 1987 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, technologia i chemia żywności; habilitacja: 2005 Akademia Rolnicza w Poznaniu, technologia żywności i żywienia; tytuł profesora: 2012.

Zainteresowania badawcze: technologia żywności i żywienia, biotechnologia środowiska; był wykonawcą, głównym wykonawcą lub kierownikiem w 10 projektach badawczych, w tym w 3 finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Opublikowany dorobek naukowo-badawczy liczy około 100 pozycji autorskich i współautorskich.
Wypromował 1 doktora.

Stypendia i staże zagraniczne: Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy/NRD (1988); Uniwersytet w Hanowerze (1992);  Funkcje w uczelni:

  • zatrudnienie od 1980 r.; obecnie Instytut Chemii i Technologii Żywności, Katedra Inżynierii Bioprocesowej;
  • prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (2008-2012),

Funkcje środowiskowe: członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Odznaczenia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006), Nagrody Rektora (1990, 2010, 2011).

Hobby - turystyka górska.
Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura KWSPZ - 7
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności