Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. zw. dr hab. Zofia Ignasiak - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
wsf_220.gif
UG-220_1.jpg
boks_2018_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Budynke WSB w Opolu - 3
miniatura UTH 17
Polityka Prywatności