Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG - Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej

Strona www: www.pg.gda.pl/
Funkcja: Prorektor
Przegląd uczelni
WSEiTszczecin_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura SGGW
Polityka Prywatności