Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. - Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Funkcja: Rektor
Archiwum: aktualne

tel.: (58) 349 1000
fax: (58) 520 4038Przegląd uczelni
w Polsce
UMK_220_1.gif
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
220_300_pol.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura studenci
miniatura
miniatura