dr hab. Sławomir Bukowski, prof. nadzw. - Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Przegląd uczelni
PUM_220.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
miniatura
Polityka Prywatności