Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz - Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Kampusu WSB we Wrocławiu - 3
Polityka Prywatności