Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz - Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Przeglad_uczelni_220.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura wydarzenia
miniatura
Polityka Prywatności