Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek - Prorektor ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Od najwcześniejszego dzieciństwa zamieszkuje w Poznaniu, gdzie odbył edukację na różnych szczeblach. Studia na kierunku wychowanie fizyczne ukończył w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W macierzystej Uczelni zdobywał kolejne stopnie naukowe. Interesuje się problematyką sportu dzieci i młodzieży w jego morfologiczno-sprawnościowych uwarunkowaniach. Jest znawcą zagadnień teorii sportu ze szczególnym odniesieniem do zespołowych gier sportowych.

W młodości uprawiał grę w piłkę siatkową której pozostał wierny do dzisiejszego dnia. Był również z sukcesami trenerem w tej dyscyplinie. Posiada tytuł trenera I klasy. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zespołowych Gier Sportowych AWF w Poznaniu. Pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich, współtworzył podstawy kierunku SPORT na Wydziale Wychowania Fizycznego. W  Państwowej Komisji Akredytacyjnej pełni funkcję eksperta. Jest autorem kilku skryptów, monografii i wielu artykułów naukowych z zakresu kultury fizycznej.

Bierze udział w pracach Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (Oddział Poznański), Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics) oraz Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji, Rekreacji i Turystyki.

Bardzo lubi czytać książki o tematyce popularno-nukowej. Jest fanem motoryzacji. Uwielbia piesze wycieczki.


Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
Akademia_WSB_przeglad.jpg
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Oksana studentka kierunku Management w WSAiB
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności