Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. zw. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Łódzkiego

Ur. 19.10.1952 r. w Ziębicach Specjalność naukowa: mikrobiologia, immunochemia i immunobiologia bakterii Ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Pińczowie (Województwo Świętokrzyskie). W 1971 r. rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 1976 r. z tytułem magistra biologii w zakresie mikrobiologii. W tym samym roku podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej. Uzyskał kolejno stopień doktora w 1984 r., doktora habilitowanego w 1991 r., tytuł naukowy profesora w 1996 r. i stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Od 1997 r. kieruje Zakładem Immunobiologii Bakterii w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ. Prowadzi badania immunochemiczne i immunobiologiczne lipopolisacharydu (endotoksyny) bakterii. Zajmuje się także czynnikami wirulencji chorobotwórczych bakterii z rodzajów Proteus i Providencia oraz znaczeniem tych patogenów w zakażeniach dróg moczowych. 

Kierownik w trzech grantach KBN, wykonawca w czterech. Odbył dwa długoterminowe staże naukowe w Forschungszentrum Borstel w Niemczech. Od wielu lat współpracuje także z Instytutem Chemii Organicznej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, ostatnio podjął współpracę z School of Biological Sciences and Biotechnology Nankai University w Tianjin w Chinach. Współautor lub autor 95 oryginalnych prac doświadczalnych i 29 artykułów przeglądowych oraz ponad 100 komunikatów na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a także skryptu i przekładu z języka angielskiego podręcznika. 

Prowadzi wykłady kursowe z mikrobiologii dla studentów biologii, ochrony środowiska i biotechnologii oraz wykład monograficzny na temat czynników patogenności bakterii. Wypromował 6 doktorów oraz 43 magistrów mikrobiologii. Recenzent w 30 przewodach doktorskich, 3 habilitacyjnych oraz 3 postępowaniach o nadanie tytułu naukowego. Recenzent ponad 100 grantów KBN i MNSW (w tym dwukrotnie jako członek panelu ekspertów) oraz 50 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Na Uniwersytecie Łódzkim pełnił w latach 1991-1993 funkcje Prodziekana, a latach 1996-2002 r. funkcje Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Od 2002 Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Od 1997 r. reprezentant UŁ w Komisji ds. Dotacji i Grantów Badawczych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

Od 2003 r. Przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych ŁTN. Od 2004 r. członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi i od 2007 r. Komitetu Mikrobiologii PAN. Od 2000 r. członek Rady Redakcyjnej czasopisma "Postępy Mikrobiologii". Nagrody naukowe: zespołowe za cykle publikacji - Sekretarza Naukowego PAN, Ministra - dwukrotnie i Rektora UŁ - sześciokrotnie; Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki - 2004 r. Odznaczenia: Złota Odznaka UŁ (1996), Medal Uniwersytet Łódzki w Służbie Społeczeństwu i Nauce (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006). Żonaty, żona Małgorzata - starszy wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi; dzieci - Aleksandra, Jan i Maria.Przegląd uczelni w Polsce
nowe_media_220x300.jpg
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
agh_pl_220_300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności