Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tel. 81 537 51 07
Przegląd uczelni
w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności