Dr Błażej Sajduk - Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Zainteresowania badawcze:
  • analiza polityczna
  • bezpieczeństwo energetyczne
  • myśl polityczna
  • stosunki międzynarodowe
Wykształcenie:
  • 2005,  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytułu magistra nauk politycznych
Studia w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Temat: Idea monarchistyczna Leszka Adolfa Gembarzewskiego (1899–1944)

  • 2010, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.
Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Temat: Myśl społeczno-polityczna Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949)


Przegląd uczelni
boks_220.gif
nowe_media_220x300.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci
miniatura SGGW - weterynarze
Polityka Prywatności