prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wykształcenie
1968-74 - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie

Stopień naukowy
Lek. med. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1974
Dr n. med. - Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie 1982
Dr hab. n. med. - UJ CM 1997
Profesor nauk medycznych - UJ CM 2003

Specjalizacje
I stopień chirurgia ogólna - Kraków 1977
II stopień chirurgia ogólna - Kraków 1984

Zatrudnienie i pozycja kliniczna
Zastępca Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 2003 - 2008
Profesor nadzwyczajny w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM 2004-2009
Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej od 1 stycznia 2009
Profesor zwyczajny w UJ CM od 1 maja 2009

Pozycja akademicka
Prodziekan Wydziału Lekarskiego do spraw Studiów Klinicznych UJ CM 1999-2002 i 2002-2005
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM 2005 - 2008
Kierownik Katedry Anatomii UJ CM 2004 – 2008
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum od 2008 do 2012

Funkcje instytucjonalne
Specjalista Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej 2002 - 2006
Członek European Union Network of Excellence for Gastric Cancer od 2007
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie chirurgii ogólnej od 2007
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej od 2008 do 2012
Członek Rady Egzaminacyjnej z zakresu chirurgii ogólnej w European Board of Surgery od 25 listopada 2010
Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii od 25 listopada 2010 do listopada 2011

Członkostwo w towarzystwach naukowych
Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anatomiczne, Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej PTE, Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, European Society of Surgery, International Society of Surgery, European Association of Endoscopic Surgery, European Society of Endocrine Surgery

Zainteresowania naukowe
Chirurgia endokrynologiczna
Ultrasonografia w chirurgii
Chirurgiczne leczenie nowotworów przewodu pokarmowego
Problematyka raka piersi
Transplantologia

Publikacje
Autor i współautor 133 publikacji, 285 prezentacji zjazdowych, współautor 3 monografiiPrzegląd uczelni
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności