Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Dariusz Bąkowski-Kois - Prorektor ds. nauki i dydaktyki i Promocji Akademii Muzycznej w Krakowie




Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
wseit_boks.gif
Ignatianum_220_uzupelniajacy_2019.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku - 1
miniatura
Polityka Prywatności