Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Meredyk - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

tel. 85 678 58 38
Przegląd uczelni w Polsce
SWPS_220_uni.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Gala absolwenta 2016 - 03
Polityka Prywatności