Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku

tel. (85) 745-79-00

Kontakt e-mail: prekt-o@uwb.edu.pl


Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności