Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Ukończył w 1957 r studia na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) we Wrocławiu, a następnie podjął prace przy różnego rodzaju projektach i badaniach m. in. w Instytucie Melioracji Użytków Zielonych oraz Zakładzie Budownictwa Wodno - Melioracyjnego i Lądowego (WSR) we Wrocławiu.

Od lutego 1960 r rozpoczyna prace w nowo powstałym Zakładzie Maszyn Melioracyjnych przy Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (obecnie Instytut Technologiczno - Przyrodniczy ITP) w Warszawie.

Tu kolejno pełni funkcje asystenta, starszego asystenta (1961) adiunkta i kierownika pracowni nawodnień (1964), docenta (1986) a od 1.11.1990 r. do 1.01.2006 r. z-cy Dyrektora ds. naukowych ITP. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r, doktora habilitowanego nauk technicznych 1986 r, a tytuł profesora w 1999 r.

Dodatkowe wykształcenie kierunkowe otrzymał podczas rocznego stażu naukowego w Instytucie Pomp i Turbin w Ljubljanie, trzymiesięcznego stażu w Państwowym Centrum Mechanizacji Rolnictwa oraz Inżynierii Rolniczej, Wodnej i Leśnej w Paryżu. Ponadto odbył kilkakrotnie krótkie staże w Instytutach naukowych w Bułgarii, Węgrzech, Czechosłowacji, Szwecji, NRD, Jugosławii. Realizowane prace badawcze dotyczą dyscypliny inżynieria rolnicza oraz inżynieria środowiska o kierunku specjalizacji - hydrauliczny transport materiałów, hydraulika, infrastruktura techniczna obszarów wiejskich.

Łącznie opublikowane zostało 495 prac, w tym 47 wzory użytkowe i patenty w większości wdrożone do praktyki, 8 podręczników i skryptów, oraz 38 publikacji recenzowanych.

W wyniku swojej działalności uzyskał wraz z zespołem 8 nagród Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej II- go stopnia i jedną nagrodę I-go stopnia. Ponadto Srebrny Krzyż Zasługi 1976, Srebrna Odznaka za Zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki Wodnej - Min. Środowiska, (1990) Srebrna Odznaka Zasłużony dla rolnictwa - Ministerstwo Rolnictwa (1997).

Działalność w kierunku ochrony środowiska obszarów wiejskich została dostrzeżona, co zaowocowało powołaniem Prof. K. Wierzbickiego na Z-cę Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie (2004) oraz na członka Zespołu Ekspertów ds. Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przy Marszałku Województwa Mazowieckiego (1999).

Oprócz działalności naukowo-badawczej udziela się w organizacjach naukowo technicznych, jak: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej - członek (1995-2006), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno Melioracyjnych, - członek 1960 - 2006, wiceprzewodniczący komisji ds. Mechanizacji Melioracji (1960-1975). Przewodniczący Rady Programowej czasopisma "Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie". Członek Rady Programowej czasopisma "Woda, Środowisko - Obszary Wiejskie wyd. IMUZ - Warszawa. Jest rzeczoznawcą SITR oraz SITWM. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (członek 1970 - 2006), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa (1979 - 2006).

Jego hobby to narciarstwo, sporty wodne - dla zdrowia, a dla rozwoju umysłowego - rozwiązania techniczne zmniejszające nakłady energetyczne i materiałowe oraz usprawnienia procesów dydaktycznych na studiach wyższych.

Ma żonę Barbarę, córkę - Anitę, syna Bartosza, a 2.01.2006 r. ukończył 70 lat i ma zamiar kontynuować i rozwijać swoje pasje naukowe i życiowe m. inn. jako rektor (2005) w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania i profesor ITP w Warszawie.Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura Studenci i sport
Polityka Prywatności