Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr hab. Ryszard Kościelak - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
Przegląd uczelni w Polsce
UMCS_220.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Akademia-Ignatianum-w-Krakowie_220_1.jpg
WSEiTszczecin_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
Polityka Prywatności