Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. nzw. dr Zdzisław Gajewski - Rektor Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie

Doktor socjologii, profesor we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej TWP w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami patologii społecznej, uzależnień, adaptacji społecznej i dyfuzji kulturowej. Autor trzech książek i kilkunastu artykułów, współautor kilku prac zbiorowych, a także raportów z badań, między innymi: „Adaptacja ludzi pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego”, „Losy zawodowe absolwentów wyższych szkół teatralnych”. Kierownik Zakładu Środowisk Twórczych w Instytucie Kultury, wieloletni wykładowca socjologii kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy dziekan, później prorektor, a w ostatnich latach rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie.


Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
WSSIP_220.jpg
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uczelnia - Akademia Morska w Gdyni
Polityka Prywatności