Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

dr hab. Jerzy Paweł Nowacki - Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Urodzony 24 listopada 1947 w Gdańsku

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Tytuł doktora nauk technicznych otrzymał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademi Nauk.

Zatrudnienie:
1973 - 1993 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; kierownik Laboratorium Modelowania Ośrodków Dielektrycznych
1992 - Fundacja Rozwoju Technik Komputerowych (prezes)
1994 - Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (rektor)

Pobyty zagraniczne:
- University of Calgary, 1 rok
- University of Eindhoven, - 1/2 roku
- The Royal Institute of Technology, Sztokholm - 1/2 roku
- University of Pisa, - 1/2 roku
- Universite Paris VI 1/3 roku
i inne

Działalność dydaktyczna:
Wykłady i seminaria z matematyki, mechaniki i zastosowań metod numerycznych w teorii sprężystości i fizyce ciała stałego.

Działalność naukowa:
Kierownik projektów badawczych, autor ponad 40 prac opublikowanych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Przewodniczący lub członek Komitetu Naukowego kilkudziesięciu sympozjów międzynarodowych, głównie w Polsce, Japonii i Szwecji.

Członek Komitetów Redakcyjnych Journal of Technical Physics oraz International Journal of Applied Electromagnetics in Materials.

Członek Towarzystw Naukowych:
* Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
* International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics
* Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu (1992-1997 prezes).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej


Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 06
miniatura
Polityka Prywatności