Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 28
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
doc. dr Edward Hościłowicz - Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  RektorWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
prof. dr hab. Adam Krętowski - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku RektorUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - Rektor Politechniki Białostockiej RektorPolitechnika Białostocka
Dr Aleksander Prokopiuk - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku  RektorWyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
dr Anatoliusz Kopczuk - Prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku  ProrektorWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
dr Andrzej Malec, prof. WSAP - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  RektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Ewa Piekarska - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku  ProrektorWyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Dr Grażyna Olszewska - Baka - Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego RektorNauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Dr Grażyna Olszewska - Baka - Założyciel i dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku  RektorNauczycielskie Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
Dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku ProrektorUniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku ProrektorUniwersytet w Białymstoku
Dr hab. Elżbieta Awramiuk - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku ProrektorUniwersytet w Białymstoku
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. - Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej ProrektorPolitechnika Białostocka
Dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej ProrektorPolitechnika Białostocka
dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw. - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Białostockiej ProrektorPolitechnika Białostocka
dr hab. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  ProrektorUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dr hab. Marek Proniewski, prof. UwB - Prorektor ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem Uniwersytetu w Białymstoku ProrektorUniwersytet w Białymstoku
Dr Magdalena Kun - Buczko - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ProrektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Marek Jasiński - Rektor Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku RektorNiepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr Michał Lisowski - Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Białymstoku RektorWyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
Dr Piotr Sitniewski - Prorektor ds. organizacji i rozwoju Wyższej Szkoły Administracji Publicznej ProrektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Dr Zofia Leszczyńska - Rektor Wyższej Szkoły Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku  RektorWyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
Ks. dr Jerzy Lachowicz - Dyrektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcji św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku  RektorPapieski Wydział Teologiczny Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku
prof. dr hab. Adrian Chabowski - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ProrektorUniwersytet Medyczny w Białymstoku
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski - Prorektor ds. Nauki Politechniki Białostockiej ProrektorPolitechnika Białostocka
prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł - Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  ProrektorUniwersytet Medyczny w Białymstoku
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - Rektor Uniwersytetu w Białymstoku RektorUniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab.Zbigniew Puchalski - Rektor Wyższej Szkoły Medycznej (dawna Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku) RektorWyższa Szkoła Medyczna (dawna Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku)

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
WSAiB_baner_220x300px.gif
WSEiTszczecin_220.jpg
PUM_220.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności