Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 32
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie RektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Marcin Smolira - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie RektorWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dr Maria Mazur - Prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ProrektorWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński - Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego RektorKatolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko - Rektor Politechniki Lubelskiej RektorPolitechnika Lubelska
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie RektorUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie RektorWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr hab. Alina Orłowska - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  ProrektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw. - Prorektor ds. Ogólnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ProrektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  ProrektorUniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Dariusz Matosiuk - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  ProrektorUniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Hanna Trębacz - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  ProrektorUniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej ProrektorPolitechnika Lubelska
Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL - Prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej ProrektorPolitechnika Lubelska
dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL - Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ProrektorKatolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL - Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ProrektorKatolicki Uniwersytet Lubelski
Dr hab. Marzenna Dudzińska, prof. PL - Prorektor ds. nauki Politechniki Lubelskiej ProrektorPolitechnika Lubelska
Dr hab. Mirosław Jabłoński - Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  ProrektorUniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL - Prorektor ds. Finansów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ProrektorKatolicki Uniwersytet Lubelski
dr Jan Mojak, prof. WSEI - Prorektor ds. Nauki i Badań Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Dr Maciej Kledzik - Rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza  RektorWyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza - Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Dr Marian Stefański, prof. WSEI - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
dr Michał Jarmuł, prof. WSEI - Prorektor ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Dr n. hum. Emilia Żerel - Rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie  RektorWyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL - Prorektor ds. Studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ProrektorKatolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. dr hab. Andrzej Dropa - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  RektorUniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Eugeniusz Grela - Prorektor ds. Organizacji i rozwoju uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ProrektorUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Halina Buczkowska - Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ProrektorUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Radosław Dobrowolski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ProrektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ProrektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Witold Kłaczewski - Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie  RektorWyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki - Prorektor ds. Nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ProrektorUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
AHE_220.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Gala absolwenta 2016 - 07
miniatura WSPiA
miniatura
Polityka Prywatności