Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 28
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
prof. dr hab. Jacek Woźny - Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy RektorUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski - Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej  RektorBydgoska Szkoła Wyższa
prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba - Rektor Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  RektorAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Doc. dr n. med. Magdalena Hagner-Derengowska - Prorektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej  ProrektorBydgoska Szkoła Wyższa
Doc. dr Ryszard Ziętek - Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy  ProrektorWyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Doc.dr Alicja Kozubska - Prorektor ds. kształcenia i studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ProrektorWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw. - Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy RektorUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP - Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. nadzw. UTP - Prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. - Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr n. med. Agnieszka Andrearczyk-Woźniakowska- Rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy RektorWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Mgr Krystyna Bender-Dudziak - Prorektor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy  ProrektorWyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
mgr Roman Czakowski - Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w BydgoszczyPrezydentKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. AM dr Anna Nowak - Prorektor ds. artystycznych, naukowych i współpracy z zagranicą Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  ProrektorAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński - Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Kapelański - Prorektor ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ProrektorUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe - Prorektor Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ProrektorCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. nadzw. dr Helena Czakowska - Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy RektorKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Tecław - Prorektor ds. Nauki i Dydaktyki Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy  ProrektorWyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta - Prorektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy ProrektorKujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Prof. WSG dr inż. Ryszard Maciołek - Prorektor ds. nauki i współpracy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ProrektorWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Prof. WSG dr Kazimierz Marciniak - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy RektorWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Prof. WSŚ dr Barbara Kowalkowska - Rektor Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy  RektorWyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
Prof. zw. dr hab. Jan Mikołajczak - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy  RektorWyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
Prof. zw. Jerzy Kaszuba - Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy  ProrektorAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
WSB_przeglad_uczelni.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności