Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 25
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak - Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach RektorUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Doc. dr inż. Stefan Szałkowski - Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ProrektorWyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Doc. dr Jan Waluszewski - Rektor Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach RektorWyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Dr Andrzej Błachut - Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach  RektorWyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach
Dr Barbara Piasecka-Janowicz - Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK - Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ProrektorUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Dr hab. inż. Czesław Kundera - Prorektor ds. rozwoju kadry naukowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ProrektorPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Dr hab. inż. Leszek Płonecki - Prorektor ds. badań naukowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ProrektorPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Dr hab. inż. Zbigniew Rusin - Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ProrektorPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Dr hab. Małgorzata Suchańska - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach ProrektorPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Dr inż. Ignacy Pardyka - Prorektor Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach  ProrektorWyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
Dr Jan Telus - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach RektorWyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
Dr Janina Kowalik - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach  RektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Dr Józef Krasuski - Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach  RektorŚwiętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Dr Tadeusz Dziekan - Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach RektorWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Dr Zdobysław Kuleszyński - Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Ks. prałat Władysław Sowa - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach  RektorWyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Mgr Marta Mosiołek - Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach ProrektorWyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach RektorPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. dr hab. Janusz Zdebski - Rektor Wszechnicy Świętokrzyskiej RektorWszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski - Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ProrektorWyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ProrektorUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. zw. dr hab. Marek Ruszkowski - Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  ProrektorUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Prof. zw. dr hab. Marian Kargol - rektor Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach  RektorWyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek - Prorektor do Spraw Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  ProrektorUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
ASzWoj_rekrutacja.jpg
WSPA_online_220.png
przeglad_uczelni_boks_220.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Studenci WSB
miniatura
miniatura Akademia Leona Koźmińskiego
Polityka Prywatności