Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 199
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
Dr Czesław Pietras Prorektor ds. Studiów Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie  ProrektorWszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie
dr hab. Jerzy Paweł Nowacki - Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie RektorPolsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
dr hab. Krzysztof Ćwiklińskii - Rektor Pedagogium - Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie  RektorPedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie RektorSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - Prorektor ds. nauki i zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ProrektorSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Roman Cieślak prof. Uniwersytetu SWPS - Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej RektorSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Dr hab., prof. PAN, prof. WWSH, Jerzy Snopek - Prorektor ds. naukowych, dydaktycznych i studenckich Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa ProrektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
dr Iwona Przychocka, prof. UTH - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie RektorUczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
dr n. med. Katarzyna Pytkowska - Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia RektorWyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie
Dr Tomasz Bohun - Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa RektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Dr Zenon Chałas - Prorektor ds. kontaktów zewnętrznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa ProrektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie RektorUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Płk dr inż. Ryszard Parafianowicz - Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie RektorAkademia Sztuki Wojennej w Warszawie
prof. Adam Myjak - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  RektorAkademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie RektorAkademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej RektorPolitechnika Warszawska
Prof. Dr hab. inż. Maciej Krawczak - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie RektorWyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz - Rektor Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie RektorLingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego RektorWarszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c - Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej RektorCollegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska
Prof. dr hab. Stanisław Mocek - Rektor Collegium Civitas w Warszawie RektorCollegium Civitas w Warszawie
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  RektorAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego RektorSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. ndzw. dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie RektorWyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran - Rektor Uni­wer­sy­tetu Muzycznnego Fry­de­ryka Cho­pina w Warszawie  RektorUni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina w Warszawie (dawna Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie)
prof.Witold Orłowski - Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula  RektorAkademia Finansów i Biznesu Vistula
Abp prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk - Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie RektorChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Adam Polanowski - Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ProrektorWyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Andrzej Żyławski - Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki  RektorWarszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Bp prof. zw. dr hab. Wiktor Wysoczański - Prorektor ds. naukowych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ProrektorChrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
bryg. dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. SGSP - Prorektor ds. Naukowo - Dydaktycznych i Studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie  ProrektorSzkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
doc. dr Monika Madej - Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie RektorWyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Akademia Ignatianum w Krakowie
Polityka Prywatności