Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 8
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski - Rektor Akademii Pomorskiej RektorAkademia Pomorska w Słupsku
dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel - Prorektor ds. nauki Akademii Pomorskiej ProrektorAkademia Pomorska w Słupsku
Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd - Rektor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku  RektorPomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
dr hab. prof., nadzw. Danuta Gierczyńska - Prorektor ds. kształcenia i studentów Akademii Pomorskiej ProrektorAkademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. inż. Antoni Drapella - Prorektor ds. rozwoju i finansów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku  ProrektorPomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Prof. dr hab. Zbigniew Mudryk - Prorektor ds. nauki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku  ProrektorPomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Prof. Joanna Bernagiewicz - Prorektor ds. kształcenia i studentów Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku  ProrektorPomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
Prof. zw. dr hab. E.Janowicz - Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku RektorWyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni w Polsce
WSAiB_baner_220x300px.gif
PUM_220.jpg
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 4
Polityka Prywatności