Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 65
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
dr hab. Andrzej Rokita prof. AWF - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu RektorAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr Marek Lewandowski- Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu RektorWyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Prof. dr hab. Adam Jezierski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego RektorUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  RektorUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Norbert Morciniec - Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu RektorWyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Prof. dr hab. Robert Kwaśnica - Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu  RektorDolnośląska Szkoła Wyższa
Prof. dr. hab. Piotr Kielan - Rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu RektorAkademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
prof. Grzegorz Kurzyński - Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu RektorAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
cz.p.o płk dr Marek KULCZYCKI - Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu  ProrektorWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Dr Adam Maciej Sosnowski, prof. WSIZ - Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu  RektorWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu
Dr Adrianna Nizińska - Prorektor ds. Kształcenia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu  ProrektorDolnośląska Szkoła Wyższa
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska - Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ProrektorAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
dr Agnieszka Włostowska - Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu  RektorWyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Dr Andrzej Czamara - Rektor Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu RektorWyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Dr Andrzej Zaleski - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu  ProrektorWyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
dr hab. Aleksandra Janik - Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu  ProrektorAkademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  ProrektorUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. - Prorektor ds. Klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu im. Piastów Śląskich ProrektorAkademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
Dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu RektorWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Dr hab. Marek Wróblewski - Prorektor Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej ProrektorWrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego ProrektorUniwersytet Wrocławski
dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF - Prorektor ds. Nauczania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ProrektorAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Dr inż. Teresa Kupczyk - Prorektor ds. Naukowo - Badawczych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu ProrektorWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
dr inż. Tomasz Długosz - Rektor Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej RektorWrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Dr inż. Zbigniew Sroka - Prorektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej ProrektorPolitechnika Wrocławska
Dr Irena Tomys - Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu RektorWyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Dr Marcin Pawęska - Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu RektorMiędzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Dr n. med. Andrzej Bugajski - Prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu  ProrektorWyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
Dr Stanisław Kowalczyk - Prorektor Filii we Wrocławiu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Filia we Wrocławiu  ProrektorWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Filia we Wrocławiu
Ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu RektorPapieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Ks. prof. PWT dr hab. Stanisław Araszczuk - Prorektor ds. Studenckich Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ProrektorPapieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
O. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI- Prorektor ds. Nauk.-Dydakt. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ProrektorPapieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni w Polsce
boks_220.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
wseit_boks.gif
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności