Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 41
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
dr hab. Krzysztof Polkowski - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  RektorAkademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dr hab. Marcin Gruchała, prof. nadzw. - Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego RektorGdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG - Rektor Politechniki Gdańskiej RektorPolitechnika Gdańska
Prof. dr hab. Jerzy Gwizdała - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego  RektorUniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak - Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku RektorAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński - Rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku RektorAteneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Doc. Halina Jendrasik - Prorektor ds. Dydaktyki Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ProrektorWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Erwin Szneidrowski - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku RektorWyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Dr Grażyna Kosiorowska-Gęsicka - Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku  RektorWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
dr hab. Adam Kamiński - Prorektor ds. kształcenia i studenckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  ProrektorAkademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw. - Prorektor ds. klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ProrektorGdański Uniwersytet Medyczny
Dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG - Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki Politechniki Gdańskiej ProrektorPolitechnika Gdańska
Dr hab. Tomasz Smiatacz - Prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ProrektorGdański Uniwersytet Medyczny
Dr Marek Wojtkowski - Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej  ProrektorGdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Dr Waldemar Budziński - Prorektor ds. studenckich Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ProrektorGdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Prof nadzw. dr hab. Waldemar Moskwa- Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku RektorAkademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Prof. dr hab. Adam Solak - Prorektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku  ProrektorWyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
prof. dr hab. Andrzej Artykiewicz Prorektor ds. studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  ProrektorAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Prof. dr hab. Anna Machnikowska - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego ProrektorUniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Anna Szczęsna Kaczmarek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ProrektorAkademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska - Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku RektorWyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko - Prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej ProrektorPolitechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG - Prorektor ds. organizacji Politechniki Gdańskiej ProrektorPolitechnika Gdańska
Prof. dr hab. Jacek Bigda - Prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ProrektorGdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski - Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  ProrektorUniwersytet Gdański
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG - Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji Politechniki Gdańskiej ProrektorPolitechnika Gdańska
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego  ProrektorUniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tomasz Bączek - Prorektor ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ProrektorGdański Uniwersytet Medyczny
Prof. GWSA dr Waldemar Polak - Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji  RektorGdańska Wyższa Szkoła Administracji
Prof. Janusz Ostrowski- Prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku ProrektorWyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku
Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Suchanowski - Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ProrektorAkademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski - Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku RektorWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
wsf_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura FOTO 3
Polityka Prywatności