Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 76
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu  RektorAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Prof. AM dr Halina Lorkowska - Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu  RektorAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RektorUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej RektorPolitechnika Poznańska
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu RektorUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła - Rektor Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu RektorWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Prof. dr hab. Wojciech Hora, prof. zw. UAP - Rektor Uniwersytetu Artystycznnego w Poznaniu  RektorUniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki - Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu RektorUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doc. dr Stanisław Bronowicki - Prorektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu  ProrektorWielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
Dr Andrzej Zduniak - Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu RektorWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Dr Anna Stolarczyk-Gembiak- Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu  ProrektorWyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Dr Anna Woźniak - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
dr Barbara Kochańska - Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej KADRY dla EUROPY w Poznaniu  RektorWyższa Szkoła Zawodowa KADRY dla EUROPY w Poznaniu
dr Barbara Laskowska - Rektor Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu  RektorWyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Dr Dariusz Grzybek - Rektor Uni-Terra Wyższej Szkoły w Poznaniu  RektorUni-Terra Wyższa Szkoła w Poznaniu
Dr Ewa Mucha-Szajek, prof. WSHiG - Prorektor ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Dr Ewa Szuber - Bednarz - Prorektor ds. Studenckich Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu  ProrektorWyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznejgo w Poznaniu ProrektorUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Ilona Walkowska - prorektor kreatywny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP - Prorektor ds. Edukacji i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ProrektorUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Jacek Goc prof nadzw. PP - Prorektor ds. kształcenia Politechniki Poznańskiej ProrektorPolitechnika Poznańska
Dr hab. Krzysztof Przybyłowicz - Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu  ProrektorAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
dr hab. Maciej Kurak, prof. ndzw. UAP - Prorektor ds. rozwoju kadry i promocji Uniwersytetu Artystycznnego w Poznaniu  ProrektorUniwersytet Artystyczny w Poznaniu
dr hab. Piotr Szwiec, prof. ndzw. UAP - Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Artystycznnego w Poznaniu  ProrektorUniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Dr hab. prof. AWF Andrzej Wieczorek - Prorektor ds. Studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu ProrektorAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP - Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ProrektorUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr inż. Izabela Kossowska - Prorektor ds. rozwoju naukowego Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiejw Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Dr inż. Krzysztof Nowakowski - Rektor Collegium Da Vinci ProrektorCollegium Da Vinci
Dr inż. Krzysztof Nowakowski - Rektor Collegium Da Vinci RektorCollegium Da Vinci
Dr inż. Renata Rasińska - Prorektor ds. studiów niestacjonarnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Dr Jadwiga Knotowicz, prof. nadzw. WSEiT - Prorektor ds. Kształcenia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu ProrektorWyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
dr Jarosław Szandurski - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu  RektorWyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Następne

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
PUM_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności