Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 15
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej RektorPolitechnika Opolska
prof. dr hab. Marek Masnyk - Rektor Uniwersytetu Opolskiego RektorUniwersytet Opolski
dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO - Prorektor ds. dydaktyki Politechniki Opolskiej ProrektorPolitechnika Opolska
dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO - Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego ProrektorUniwersytet Opolski
Dr hab. n. med Roman Kurzbauer prof. nadzw. PMWSZ w Opolu - Rektor Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu RektorPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Dr hab. n. med. Janusz Kubicki - Prorektor ds. studenckich Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ProrektorPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk - Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ProrektorPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Dr Witold Potwora - Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu  ProrektorWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Dr Wojciech Duczmal- Prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu  ProrektorWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej  ProrektorPolitechnika Opolska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - Prorektor ds. badań i rozwoju Politechniki Opolskiej ProrektorPolitechnika Opolska
prof. dr hab. Janusz Słodczyk - Prorektor ds. nauki i finansów Uniwersytetu Opolskiego ProrektorUniwersytet Opolski
prof. dr hab. Krzysztof Malik - Prorektor ds. studenckich i inwestycji Politechniki Opolskiej ProrektorPolitechnika Opolska
Prof. dr hab. Marian Duczmal - Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu  RektorWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
prof. dr hab. Wiesława Piątkowska - Stepaniak - Prorektor ds. zarządzania i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego ProrektorUniwersytet Opolski

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Przegląd uczelni
WSE_220.gif
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura
miniatura Immatrykulacja studentów I roku
Polityka Prywatności