Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Bazyli Baran - Prorektor ds. studentów i dydaktyki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w SzczeciniePrzegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
wszop_220.gif
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura