Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab., prof. PAN, prof. WWSH, Jerzy Snopek - Prorektor ds. naukowych, dydaktycznych i studenckich Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława PrusaPrzegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
wszop_220.gif
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura