Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. Zdzisław Morawski - Rektor Collegium Humanitas (dawniej: Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii)Przegląd uczelni
w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura