Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr hab. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tel. 81 537 52 84
Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet___l__ski_220.jpg
UMK_220_1.gif
Uniwersytet_Gda__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura