Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr hab. Urszula Bobryk - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tel. 81 537 52 84
Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Barabasz Opałko