Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Czesław Pietras Prorektor ds. Studiów Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej TWP w Warszawie. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.


Przegląd uczelni
w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura