Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr Marek Lewandowski- Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalność nauczycielska.

W latach 1986-2012 pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Z Wyższą Szkołą Zarządzania we Wrocławiu związany od 2012 r. Autor ponad 70 recenzowanych publikacji naukowych, w tym dwóch książek, redaktor naukowy 9 monografii. Odbył staże naukowo-dydaktyczne w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst „Mozarteum” Abteilung ORFF-INSTITUT w Salzburgu w Austrii, Deutsche Sporthochschule – Institut für Sportdidaktik w Kolonii w Niemczech, Uniwersytet w Ołomuńcu – Czechy, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.

Praca zawodowa: Zajmuję się teorią wychowania fizycznego w aspekcie kultury zachowań zdrowotnych, rekreacyjnych i estetycznych człowieka. Działalność naukowa ukierunkowana jest na badaniu roli środowisk: szkolnego i rodzinnego w nabywaniu przez dziecko kompetencji kulturowych i psychomotorycznych.

Zainteresowania: słuchanie muzyki, kolekcjonowanie płyt, rysunek i malarstwo, turystyka.Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
wszop_220.gif
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura