Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Prof. dr Jerzy Matynia - Rektor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura MBA - Szkoła Biznesu PW
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Barabasz Opałko