Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

tel. 81 537 51 07
Przegląd uczelni
w Polsce
WSE_220.gif
wszop_220.gif
UG_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura