Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja

Dr hab. Wiktor Adamus, prof WSU - Rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń – Uczelnii Ekonomiczno-Społecznej w KrakowiePrzegląd uczelni
w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSPA_Boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura