Rektorzy w Polsce

Uczelnia
Funkcja
Znaleziono wszystkich: 1108
RektorZdjęcieFunkcjaUczelnia
Dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd - Rektor Akademii PomorskiejRektorAkademia Pomorska w Słupsku
Prof. dr hab. inż. Antoni Drapella- Prorektor ds. rozwoju i finansów Akademii PomorskiejProrektorAkademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, prof. zw. - Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego RektorUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Prof. Joanna Bernagiewicz - Prorektor ds. kształcenia i studentów Akademii PomorskiejProrektorAkademia Pomorska w Słupsku
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Mudryk - Prorektor ds. nauki Akademii PomorskiejProrektorAkademia Pomorska w Słupsku
Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki - Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w WarszawieRektorAkademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Doc. dr Janusz Pater - Prorektor ds. studenckich i kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ProrektorPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Dr Bazyli Baran - Prorektor ds. studentów i dydaktyki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie ProrektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Dr Czesław Pietras Prorektor ds. Studiów Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie ProrektorWszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie
Dr Czesława Stępień - Rektor Salezjańskiej Wyższej Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi RektorSalezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
dr Elżbieta Stokowska - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w SkierniewicachProrektorPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieRektorUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Wiktor Adamus, prof WSU - Rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń – Uczelnii Ekonomiczno-Społecznej w Krakowie RektorWyższa Szkoła Ubezpieczeń – Uczelnia Ekonomiczno-Społeczna w Krakowie
Dr hab. Zdzisław Morawski - Rektor Collegium Humanitas (dawniej: Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii) RektorCollegium Humanitas (dawniej: Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii)
dr hab., prof. AFiBV Krzysztof Rybiński - Rektor Akademii Finansów i Biznesu VistulaRektorAkademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr hab., prof. PAN, prof. WWSH, Jerzy Snopek - Prorektor ds. naukowych, dydaktycznych i studenckich Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława PrusaProrektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Dr inż. Józef Flis Prorektor ds. Organizacyjno Programowych Wszechnicy Polskiej - Szkoły Wyższej w Warszawie ProrektorWszechnica Polska - Szkoła Wyższa w Warszawie
dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. nadzw. AM - Rektor Akademii Morskiej w SzczecinieRektorAkademia Morska w Szczecinie
dr inż. prof nadzw. AFiBV Barbara Karlikowska - Prorektor ds. kształcenia Akademii Finansów i Biznesu VistulaProrektorAkademia Finansów i Biznesu Vistula
dr Iwona Przychocka, prof. UTH - Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w WarszawieRektorUczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
dr Lucyna Kwiatkowska - Rektor Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza KotarbińskiegoRektorOlsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
dr Maria Gasińska - Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Finansów i Biznesu VistulaProrektorAkademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr Marta Komorska - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieRektorWyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Dr Tomasz Bohun - Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława PrusaRektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Dr Włodzimierz Puzyna - Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie RektorWyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Dr Zenon Chałas - Prorektor ds. kontaktów zewnętrznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława PrusaProrektorWarszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Edward Wiktor Radecki, prof. nadzw. dr - Rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w SzczecinieRektorWyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII - Prorektor ds. Nauki i Współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w KrakowieProrektorUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Józef Bremer SJ, prof. Ignatianum - Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie) RektorAkademia Ignatianum w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie)
ks. dr Tomasz Siuda- Prorektor Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu ProrektorWyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
o. dr Bernard Jarosław Marciniak OFM - Rektor Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu RektorWyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
o. dr hab. Borys Jacek Soiński OFM- Prorektor Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu ProrektorWyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Następne

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura